Search results

 1. GandangBagsik

  Closed [Vote] Miss Windice!

  @mowmow @fairylean
 2. GandangBagsik

  Closed [0.02 BTC] Weekly Challenge: National Spaghetti Day!

  step 1: plinko x22 #ar42kb4tnudw Step 2 : crash x44.99 #yfp3ds30kzpp step 3: dice x100 #ljzaimza0s87
 3. GandangBagsik

  Closed [0.01BTC] World Kindness Day!

  1. #1lp2n8hz17y1 2. #t2s6v4eep9s1 3. #odppnv54x70f 4. #zy9b80hakjez 5. #lhh7jp0zb2n3 6. #ss7dcczz0ykp 7. #x65nawhc324u 8. #z31w55i3iuom
 4. GandangBagsik

  Closed [0.02 BTC] Weekly challenge: Dozens!

  #g70ivm5d8842 #ahafev1kfwgq #kfmmzgiferjv ~1212
 5. GandangBagsik

  Closed [0.02 BTC] Weekly challenge: Let's roll the dice!

  #fpieqnc83zpp ~ 0110 #m374f6rbv24l ~ 0220 #69yh82ncnuw4 ~ 0330 #lyi1515twqd5 ~ 0440 #fznto26s88ov ~ 0550 #t6ivpgu605zh ~ 0660
 6. GandangBagsik

  Closed [0.01 BTC] Weekly challenge: Secret service!

  #9hnjbr40y33r 1966 = Sean Connery #457yz3w4100y 1969 = George Lazenby #dzbcbhfjts8r 1977 = Roger Moore #qa3g3k3kld5p 1989 = Timothy Dalton #8xdy7nojccjg 2001 = Pierce Brosnan #o7cphubausfw 2008 = Daniel Craig
 7. GandangBagsik

  Closed [0.01 BTC] Weekly challenge: Chase!

  x11 #86ge9mfm1jtr x111 #nbtqg5mdwso0 1111 #lpvec1fcjagd
 8. GandangBagsik

  Closed [0.01 BTC] Weekly challenge: Nums collector!

  #fpvcc35ofiae 2227 #8hsbm0egcvu9 3433 #pqoxpjra24rd 4441 #87wstccw2apg 5545 #h8wbmd90u5zs 6866 #cji7geuxfe2r 7776 #1yslpqc23ns1 8887 #yxm5xddowf09 9599
 9. GandangBagsik

  REACH THE PEAK

  #snhlgz55a0dl
 10. GandangBagsik

  Closed [0.01 BTC] Weekly challenge: Invader!

  #wmgnbxei3em4 5126 #alevvz9y4ri3 5126 #ec4hmfz43v7u 5126
 11. GandangBagsik

  Closed [0.01 BTC Ranked] Weekly challenge: Crash test!

  1. #q8n0iek6cych 2. #q0bk7k0p0qzk 3. #nbybpv5phlco 4. #gd2ufaatzi6x 5. #8zy6ny5oopfl 6. #gu5eh6jieeg4 7. #jvh2a5usfvxb 8. #8huxmu0zeyov 9. #qjphupk9ywtq 10. #moh9rpihgvin
 12. GandangBagsik

  Closed Let's Strike!

  #kqa7z70jn7jo #db7762o5hpm9 #ewj2mnpqq0ay
 13. GandangBagsik

  BEYOND THE LINE : 3 POINTS SHOT

  #ze5jzb32ykqz 6801 #hlkggn06cgho 6801 #abrqkvaayhno 6801
 14. GandangBagsik

  Giveaway Swertres Lotto

  8 2 6
 15. GandangBagsik

  FUSION :BACCARAT AND BLACKJACK

  #n5xow1dhha4n 5691 blackjack 21 #z0p3c93ktqj9 2070 lucky 9
 16. GandangBagsik

  Life of being gambler..

  ang kukuli ng mga post... malay mo diba bigla mong mahit ung malaki.. eh di winner ka la ka nmn nilabas na pera
 17. GandangBagsik

  Life of being gambler..

  kanila naman din papatalo mo
 18. GandangBagsik

  Life of being gambler..

  wag kang tumaya hahahaha
Top